«For at hun skal slippe å bli konfrontert med at ‘alle har en pappaʼ»

Solomødres refleksjoner rundt åpenhet om bruk av donorassistert befruktning

I studien undersøker jeg hvorfor enslige kvinner som har fått barn ved hjelp av en sædgiver, velger å orientere barnehagen om sin bruk av donor, og hvordan de informerte om det. Totalt 29 av de 33 mødrene valgte å orientere barnehagen. Hovedgrunnen til å være åpne var å få anerkjennelse for sin familieform, at barnehagen skulle kunne besvare spørsmål fra barnet deres og andre, og å støtte barnets opplevelse av sammenheng. Mødrene informerte aktivt, både skriftlig og muntlig. Både ansatte, barn og foreldre fikk informasjon.

https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2021-04-04

Forfatter

Monica Bjerklund

Utgitt

21.12.2021

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier