FolkOrg i kulturpolitisk utakt?

I folkelarmet rundt etableringa av ein organisasjon på folkemusikkområdet, kan det synest som om kulturpolitiske spørsmål har hamna utanfor dagsorden.

Det brennande kulturpolitiske engasjementet særleg Norsk Folkemusikk- og Danselag og Jan Lothe Eriksen sto for har dabba av. Medan norske folkemusikarar og ikkje minst folkedansarar er godt synelege i samtida, har den nye organisasjonen glimra med sitt fråver; Kulturpolitisk nærast usyneleg har den blitt, noko som reiser eit kritisk spørsmål: Er fokuset på kulturpolitisk arbeid svekka i høve skipinga av FolkOrg?

Det er mellom anna dette som blir adressert og diskutert i kronikken som sto på trykk i tidsskriftet Folkemusikk 1-2012 og på Ballade i mars 2012.

Forfatter

Ola K Berge

Utgitt

06.06.1905

Type

Artikkel