Følgeforskning av bygdemiljøpakkene

Distriktsutviklingsprosjekt i Viken fylkeskommune med Rollag, Aremark og Lunner som pilotkommuner

Bygdemiljøpakkene er et politisk initiert prosjekt i Viken fylkeskommune som ble igangsatt i 2020 for å bidra til å styrke distriktene med attraktive lokalsamfunn, næringsvekst og klimavennlig stedsutvikling. Et viktig formål med følgeforskningen har vært å hente ut erfaringer med arbeidet i de ulike fasene, sammenstille og vurdere erfaringene fra arbeidet, utarbeide anbefalinger om hva slags bistand små kommuner har behov for i sitt arbeid med lokalsamfunnsutvikling og hvordan denne bistanden kan innrettes. Det inkluderer hvordan fylkeskommunen kan tilpasse sitt veilednings- og utviklingsarbeid på mer permanent basis. 

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg, Hanna Nyborg Storm og Jenny Fossum Grønn

Utgitt

14.12.2023

Type

Rapport

Rapport

797

ISBN

978-82-336-0646-6

Last ned