Følgeevaluering av forsøk med programfag Bioøkonomi ved Dokka videregående skole.

Første underveisrapport

Dokka videregående skole er i gang med et forsøk med programfaget Bioøkonomi innenfor utdanningsprogrammet studiespesialisering. Telemarksforsking og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har fått i oppdrag å følge og evaluere forsøket. Denne første underveisrapporten viser erfaringer med forsøket så langt sett fra lærerne, elevenes og skoleledelsens side. Vi identifiserer temaer og forhold av betydning for forsøket framover knyttet til faglige og pedagogiske faktorer og til praktiske og organisatoriske faktorer.

Forfatter

Christine Hvitsand og Mette Synøve Nordby

Utgitt

07.06.2023

Type

Notat

Notat

3 - 2023

ISBN

978-82-336-0630-5

Last ned