Finnmark: Befolkning, demografi, arbeidsplasser, attraktivitet og framtidsutsikter

Om utviklingen i Finnmark og framtidsutsikter.

Forfatter

Knut Vareide

Utgitt

09.01.2024

Type

Foredrag