Finansiering av private barnehager

Vurderinger av foreslåtte endringer i tilskuddsmodellen - revidert versjon, juni 2019

Notatet inneholder vurderinger av tre foreslåtte endringer i tilskuddsmodellen for finansiering av private barnehager. De tre endringene er redusert pensjonspåslag, høyere tilskudd til små barnehager og et differensiert administrasjonspåslag som tar hensyn til stordriftsfordeler i større barnehagekonsern.

Vi har lagt ut en revidert versjon av rapporten hvor det er gjort en endring i avsnitt 3.1.2. Endringen gjelder de økonomiske konsekvensene for kommuner av å gi høyere tilskudd pr. plass til små barnehager. De oppgitte beløpene i den opprinnelige versjonen var gjennomsnittsbeløp pr. privat barnehage i kommunen, men var omtalt som summen over alle private barnehager i kommunen. For kommuner med mange private barnehager har naturligvis dette stor betydning. Revidert versjon ble lagt ut 5. juni 2019.

  

Vi har utarbeidet et utkast til regnearksmodell som kan brukes til beregningene i kapittel 3. Denne kan lastes ned her.

Forfatter

Trond Erik Lunder

Utgitt

04.04.2019

Type

Notat

Notat

15 - 2019

ISBN

978--82-336-0172-0

Last ned