Fausko skysstasjon som kulturell andelsgård

Kan andelslandbruksmodellen benyttes på en kultur- og opplevelsesgård?

Dette notatet oppsummerer resultatene fra en studie om andelsgårdsmodellen kan være aktuell å benytte på en kultur- og opplevelsesgård.

Funnene fra studien viser at alle brukergruppene synes det er mer givende å være deltaker enn tilskuer, og ideen bak prosjektet oppleves som positiv i den forstand at Knut Fausko (eier) ønsker tettere relasjon til gruppene. Flere av brukergruppene er imidlertid fortsatt usikre på om dette vil være en god løsning for Fausko mht. langsiktighet, tidsbruk og realisme. Flere peker på utfordringer ved at etableringen av en kulturell andelsgård kan resultere i en krevende organisasjon med stor risiko ved at utgiftene og arbeidet ikke står i forhold til gevinsten.

 

Forfatter

Solveig Svardal, Mari Engh og Kurt Helge Johansen

Utgitt

14.05.2019

Type

Notat

Notat

23 - 2019

ISBN

978--82-336-0230-7

Last ned