Evaluering av vertskommunesamarbeid om barnevern og PPT

Sauda og Suldal kommuner

Rapporten omfatter en evaluering av vertskommunesamarbeidene om barnevern og PPT mellom Sauda og Suldal kommuner. Begge samarbeidene ble etablert i 2017

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg

Utgitt

20.09.2021

Type

Rapport

Rapport

561

ISBN

978--82-336-0367-0

Last ned