Evaluering av prosjektet Søkelys på mulighetene

Evalueringen av prosjektet ”Søkelys på mulighetene” er gjort med utgangspunkt i en intervjundersøkelse rettet mot distriktskontoret for Telemark Røde Kors, Gjerpen og Skien Røde Kors lokalforeninger, prosjektleder og samarbeidsparter. Prosjektet har hatt som mål å vitalisere lokalforeningene og å skape ny frivillighet. Prosjektet har vært støttet av Norges Røde Kors.Prosjektet har i stor grad oppnådd målene ved å ha gjennomført planlagte aktiviteter. Det er noe usikkerhet knyttet til i hvilken grad nye interesserte frivillige er ivaretatt i de enkelte avdelingene. Metodikken i prosjektet står sentralt i det man har valgt å identifisere nye satsingsområder ved hjelp av prosjektlederen for så å bemanne aktiviteten med eksisterende og nye frivillige.

Forfatter

Per Anders Aaserud

Type

Rapport

Rapport

166

ISBN

82-7401-131-7