Evaluering av Partnerskap for næring og kunnskap Buskerud

Telemarksforsking har på oppdrag fra Viken fylkeskommune evaluert Partnerskap for næring og kunnskap Buskerud. Oppdraget har vært tredelt. For det første har vi kartlagt og evaluert erfaringer med partnerskapet i Buskerud. For det andre har vi innhentet oversikt over andre fylkers organisering og erfaringer med oppfølging av regional plan på nærings- og kunnskapsfeltet. For det tredje har vi systematisert erfaringene slik at de kan nyttiggjøres i det videre arbeidet med utforming og iverksetting av regional utviklingspolitikk på nærings- og kunnskapsfeltet i nye Buskerud fylkeskommune.

Forfatter

Erik Magnussen og Bent Aslak Brandtzæg

Utgitt

16.05.2023

Type

Rapport

Rapport

723

ISBN

978-82-336-0561-2

Last ned