Evaluering av ordningen med regional omstilling

I denne evalueringsrapporten vurderer Telemarksforsking organisering, gjennomføring og resultat av omstillingsprogram-mene som har blitt gjennomført i perioden 2004 til 2015.

Forfatter

Knut Vareide, Jenny Fossum Grønn, Hanna Nyborg Storm

Utgitt

04.07.2022

Type

Rapport

Rapport

704

ISBN

978-82-336-0530-8

Last ned