Evaluering av omstillingsprogrammene Østfold byoffensiv og oppdrift

Statusrapport pr. 1.10.98

Rapporten inngår som en del av dokumentasjonen fra prosjektet "Evaluering av omstillingsprogrammene Østfold Byoffensiv og Kystregionen/Nome”. I dette følgeevalueringsprosjektet skrives det en årlig statusrapport for oppdragsgiver som skal være ferdig først i oktober hvert år. Dette er den andre av disse rapportene. Rapporten omhandler utviklingen i de to områdene til og med første halvår 1998.

Forfatter

Torjus Bolkesjø, Bjørn Guvåg

Type

Arbeidsrapport

Arbeidsrapport

17 -