Evaluering av omstillingsprogrammene for kystregionen, Nome og Østfold byoffensiv

Statusrapport pr. 1.10.97

I tilknytning til følgeevalueringen av omstillingsprogrammene Østfold Byoffensiv og Oppdrift skrives det en årlig statusrapport. Dette er den tredje i rekken. Rapporten omhandler utviklingen i de to omstillingsområdene siste år. I tillegg til denne statusrapporten er det skrevet et notat om overordnet styringsstruktur i omstillingsarbeidet.

Forfatter

Torjus Bolkesjø

Type

Arbeidsrapport

Arbeidsrapport

6 -