Evaluering av Lister PPT

Rapporten er en evaluering av Lister PP-tjeneste. Vi har gjort en evaluering av tjenesten ut fra effektivitet, opplevd kvalitet, kompetanse og samarbeid, og kommer med forslag til forbedringer på samarbeid, ledelse og organisering.

Forfatter

Kjetil Lie, Audun Thorstensen og Helge Støren

Utgitt

25.11.2020

Type

Rapport

Rapport

555

ISBN

978--82-336-0353-3

Last ned