Evaluering av de regionale tiltakskontorene i Hordaland

Forfatter

Knut Vareide, Ragnar Prestholdt, Karl Gunnar Sanda

Type

Rapport

Rapport

124

ISBN

82-7401-184-8