Evaluering av administrativ organisering i Tingvoll kommune

Telemarksforsking har på oppdrag fra Tingvoll kommune gjennomført en evaluering av den administrative organiseringen i kommunen, og foreslått ny organisasjons- og ledelsesstruktur. 

Forfatter

Kjetil Lie, Audun Thorstensen, Erik Magnussen, Ole Sverre Lund (ekstern konsulent), Helge Støren (ekstern konsulent) og Anny Skaug Grøgaard (ekstern konsulent)

Utgitt

13.05.2019

Type

Rapport

Rapport

443

ISBN

978--82-336-0154-6

Last ned