Etablering av kommunale miljødatabaser

Erfaringer fra Arealprosjektet i Vestfold

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg

Utgitt

01.02.1998

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier