Etablerertjenestene i Østfold, Akershus og Buskerud

Dokumentasjon av resultatene fra en spørreundersøkelse blant brukere av etablerertjenestene

Dette notatet dokumenterer resultatene fra en undersøkelse som i januar 2020 ble gjennomført blant brukere av etablerertjenestene i Østfold, Akershus og Buskerud.

Forfatter

Hanna Nyborg Storm og Kristine Persdatter Miland

Utgitt

01.04.2020

Type

Notat

Notat

7 - 2020

ISBN

978--82-336-0319-9

Last ned