Et sted for kunstnere

Vurdering av Kunstnerbyen Skien og ateliersituasjonen i Telemark for øvrig

Denne rapporten er resultatet av en undersøkelse av den kommunale satsingen Kunstnerbyen Skien utført på oppdrag fra Skien kommune. Rapporten inneholder også en undersøkelse av ateliersituasjonen i kommunene i Telemark. Denne delen er bestilt og finansiert av Hovedutvalg for kultur i Fylkestinget.

Forfatter

Nanna Løkka

Utgitt

10.02.2023

Type

Rapport

Rapport

721

ISBN

978-82-336-0558-2

Last ned