Et samfunnsbærende språk

Hovedpunkter fra utredningen

Presentasjon av hovedpunktene i utredningen "Et samfunnsbærende språk", som Telemarksforsking har gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. Utredningen ble lansert i juni 2023.

Forfatter

Åsne Dahl Haugsevje

Utgitt

13.09.2023

Type

Foredrag

Last ned