Et glødepunkt i Rakkestad

Utforsking av en arena for samhandling

Rapporten sammenfatter aktivitetene i et prosjekt som har utforsket grunnlaget for å etablere en ny møtearena i Rakkestad kommune. Arenaen skal legge til rette for samhandling mellom ulike aktører og styrke opplevelsen av fellesskap og stedsidentitet i Rakkestad.

Forfatter

Jenny Fossum Grønn, Knut Vareide, Christine Hvitsand

Utgitt

28.02.2023

Type

Rapport

Rapport

716

ISBN

978-82-336-0553-7

Last ned