Er det kommunale motefenomenet samskaping et magisk konsept?

Kommuner blir stadig presentert for nye organisasjonsideer som skal løse utfordringene de står overfor. Ulike forskere har introdusert ulike tilnærminger for å analysere organisasjonsideer som blir spesielt populære, slik som masterideer, populære organisasjonsideer og magiske konsepter. Vi bruker egenskapene ved magiske konsepter for å analysere samskaping. Vi viser hvordan magiske egenskaper brukes som retoriske virkemidler for å mobilisere ressurser på tvers av konfliktlinjer og interessemotsetninger.

Nøkkelord: innovasjon, samskaping, populære organisasjonsideer, magiske konsepter

Municipalities are constantly presented with new management ideas to solve problems on their agenda. We analyze the concept of co-creation and the properties that make co-creation a particularly powerful management tool, or a magic concept. Our findings suggest that these properties can be used as rhetorical tools and mobilize resources and meet inconsistent expectations and conflicting demands.

Keywords: innovation, co-creation, management fashion, magic concepts

https://doi.org/10.18261/9788215054544-23-05

Forfatter

Ailin Aastvedt og Charlotte Sørensen

Utgitt

27.06.2023

Type

Vitenskapelig artikkel i antologi