En tvetydig gave?

En tvetydig gave?

Evaluering av Opplevelseskortet i Møre og Romsdal

Rapporten innleder med en betraktning om fattigdom som et «nytt» fenomen i den norske velferdsstaten. Deretter gis en kort presentasjon av organisering og innretning av pilotprosjektet Opplevelseskortet i Møre og Romsdal. Rapporten baserer seg på intervjuer og møter med representanter for de involverte aktørene i prosjektet; prosjektleder i fylkeskommunen, NAV-kontakter, kommunekontakter, brukersteder og barn/familier, og på 3 surveyundersøkelser. Rapporten konkluderer med at selv om Opplevelseskortet (som en fylkesordning) har stort frihetsskapende potensial, kan det også oppleves som stigmatiserende. Det synes relativt klart at administrasjonen av ordningen må være spesielt smidig og friksjonsløs dersom ødeleggende situasjoner ikke skal oppstå for brukerne.

Forfatter

Heidi Haukelien og Christine Hvitsand

Utgitt

12.06.2015

Type

Rapport

Rapport

356

ISBN

978--82-7401-800-6

Last ned