Eierskap. Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg

Utgitt

13.06.1905

Type

Foredrag

Last ned flag