Drifts- og ressursbruksanalyse – Osterøy kommune

Telemarksforsking har gjennomført en kartlegging og analyse av Osterøy kommunes drifts- og ressursbruk. Basert på en slik analyse kommer vi med konkrete tilrådinger for å sikre en bærekraftig drift fremover.

Forfatter

Audun Thorstensen, Kjetil Lie, Trond Wincentsen

Utgitt

04.02.2021

Type

Rapport

Rapport

550

ISBN

978--82-336-0333-5

Last ned