Dokkajuvet – en vandring gjennom natur, kultur og historie.

Underveisevaluering.

Dokkajuvet – en vandring gjennom natur, kultur og historie -er en underveisevaluering av et frivillig kulturarvsprosjekt som pågikk i perioden 2019 til 2021 i Nordre Land kommune. Prosjektet bidro til at Skolmen bru ble gjenoppbygget som en historisk rekonstruksjon. Utredningen pågikk i perioden august -november 2022, og er gjennomført på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune og Riksantikvaren. Rapporten bygger på dokumentstudier og et bredt intervjumateriale med ulike aktører, og har et spesielt fokus på hvordan prosjektet har bidratt til sosial verdiskaping.

Forfatter

Anne-Sofie Hjemdahl

Utgitt

24.01.2023

Type

Rapport

Rapport

713

ISBN

978-82-336-0546-9

Last ned