Digitale møter i folkevalgte organer

Erfaringer og anbefalinger

Utredningen har som mål å gi økt kunnskap om de ulike effektene når møtene i folkevalgte organer blir digitale; både mulig-heter og utfordringer, og både tilsiktede og utilsiktede effekter. Det har også vært et mål at prosjektet skal gi økt kunnskap om hvordan de politiske prosessene kan innrettes i en framtid der det er grunn til å tro at fjernmøter blir mer vanlig.

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg, Erik Magnussen og Marit Sissel Kvernenes

Utgitt

31.05.2021

Type

Rapport

Rapport

619

ISBN

978-82-336-0427-1

Last ned