Digitale møter i folkevalgte organer. Erfaringer og anbefalinger

Presentasjonen fokuserer på norske kommunes og fylkeskommuners erfaringer med bruk av digitale møter i folkevalgte organer og andre kommunale organer. Avslutningsvis gis noen anbefalinger med tanke på videre på bruk av slike møter.

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg

Utgitt

11.05.2021

Type

Foredrag

Last ned