Digital kulturpolitikk

Om en langsom utvikling på et politikkområde

Denne artikkelen beskriver digital kulturpolitikk som en langsom og ambivalent utvikling av et politikkområde. Den undersøker hvordan norsk kulturpolitikk gradvis har blitt påvirket av digitalisering. Artikkelen sporer denne utviklingen over flere tiår, gjennom en nærlesning av sentrale politiske dokumenter. Formålet er å kaste lys over når og hvordan det digitale ble en del av kulturpolitikken, og gjennom hvilke ideer og tiltak. Jeg argumenterer for at digital kulturpolitikk har utviklet seg gradvis og sedimentært, men at utviklingen hele tiden har vært preget av en ambivalent holdning til den digitale revolusjonen. Digital kulturpolitikk beskrives avslutningsvis som et felt preget av hyperkonvergens, der ideer, politiske verktøy, teknologi og politikkområder i økende grad vikles sammen. Dette er også en utfordring for den kulturpolitiske forskningen.

Forfatter

Ole Marius Hylland

Utgitt

03.02.2020

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier