Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Urbant bygdeliv?

Attraktive bosteder og gode bomiljø i Straume, Osøyro og Knarvik m/Flatøy-Frekhaug-aksen


Presentasjon av resultatene fra prosjektet Attraktive bosteder og gode bomiljø i Straume, Osøyro og Knarvik m/Flatøy-Frekhaug-aksen på Hordaland fylkeskommunes avslutningskonferanse for byregionprogrammene.

Telemarksforsking har gjennomført en undersøkelse om barne- og ungdomsfamilier sine bosteds- og bomiljøpreferanser, samt deres tanker og refleksjoner rundt det å bosette seg i fortettede bo- og bymiljø i og rundt regionsentra i kommunene Fjell, Lindås, Meland og Os.

Prosjektet har vært en del av det felles Byregionprosjektet (ByR) Robuste, berekraftige senter i ein felles bu- og arbeidsmarknadsregion for Fjell, Os, Lindås og Meland.

Presentasjonen ble gjennomført sammen med Knut Vareide, som presenterte prosjektet Næringsutvikling og attraktive arbeidsplasser.