Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Mer attraktive med Nordøyveg?

Mer attraktive med Nordøyveg?

 

Foredraget går gjennom Telemarksforskings attraktivitetsmodell og viser hvordan den kan kaste lys over- og kanskje motivere Haramsamfunnet til å arbeide dedikert og systematisk med sin egen attraktivitet i påvente av den planlagte veiforbindelsen mellom Sandøy og Haram.