NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ta Seljord i bruk

Forstudierapport


Forstudierapporten gir et kunnskapsgrunnlag og en vurdering for videre prosjektutvikling av Seljord som besøkskommune. Rapporten legger vekt på statistisk informasjon om befolknings- og sysselsettingsutvikling, kombinert med både kvantitative og kvalitative data om aktørenes interesse og vilje for videre satsing i Seljordsamfunnet. Rapporten viser at Seljord har både potensial og utfordringer med hensyn til flere sentrale forutsetninger for å være en suksessrik besøkskommune i framtiden. Telemarksforsking anbefaler i rapporten, en videre prosjektutvikling.
women who cheat on men women that cheat with married men online
open why some women cheat cheat on my husband
cheat on your wife read cheat on husband
wifes that cheat women that cheat with married men redirect
married affairs sites how married men cheat women who cheat on their husbands
how to tell if wife has cheated catch a cheater unfaithful wives