Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ta Seljord i bruk

Forstudierapport


Forstudierapporten gir et kunnskapsgrunnlag og en vurdering for videre prosjektutvikling av Seljord som besøkskommune. Rapporten legger vekt på statistisk informasjon om befolknings- og sysselsettingsutvikling, kombinert med både kvantitative og kvalitative data om aktørenes interesse og vilje for videre satsing i Seljordsamfunnet. Rapporten viser at Seljord har både potensial og utfordringer med hensyn til flere sentrale forutsetninger for å være en suksessrik besøkskommune i framtiden. Telemarksforsking anbefaler i rapporten, en videre prosjektutvikling.
women affair women who cheat on their husbands wives who cheat on husbands
infidelity in marriage go wife cheaters
masterbation classes sex stories tolobel.com free adult book store stories pictures