Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ta Seljord i bruk

Forstudierapport


Forstudierapporten gir et kunnskapsgrunnlag og en vurdering for videre prosjektutvikling av Seljord som besøkskommune. Rapporten legger vekt på statistisk informasjon om befolknings- og sysselsettingsutvikling, kombinert med både kvantitative og kvalitative data om aktørenes interesse og vilje for videre satsing i Seljordsamfunnet. Rapporten viser at Seljord har både potensial og utfordringer med hensyn til flere sentrale forutsetninger for å være en suksessrik besøkskommune i framtiden. Telemarksforsking anbefaler i rapporten, en videre prosjektutvikling.
augmentin augmentin sirop augmentin sirop
periactine pour grossir enfin une solution click periactine pour grossir enfin une solution
memantine mylan go memantine compendium
memantine mylan go memantine compendium
euthyrox 150 site euthyrox 100