Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Sårbar eller robust?

Sårbar eller robust?

Analyse av norske kommuners næringsmessige sårbarhet


Vi har i denne rapporten definert næringsmessig sårbarhet som en kommunes risiko for å få en sterk nedgang i sysselsettingen. Rapporten viser hvordan vi mener at slik næringsmessig sårbarhet kan måles og overvåkes. Notatet gir et forslag til løsning på hvilke indikatorer som kan vise om utviklingen i en kommune har sterk eller svak grad av sårbarhet. 

free prescription cards viagra trial coupon free viagra coupon 2016
coupons for prescription drugs blog.plazacutlery.com free viagra coupons
coupons for prescription drugs blog.plazacutlery.com free viagra coupons
coupons for prescription drugs blog.plazacutlery.com free viagra coupons