Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Sårbar eller robust?

Sårbar eller robust?

Analyse av norske kommuners næringsmessige sårbarhet


Vi har i denne rapporten definert næringsmessig sårbarhet som en kommunes risiko for å få en sterk nedgang i sysselsettingen. Rapporten viser hvordan vi mener at slik næringsmessig sårbarhet kan måles og overvåkes. Notatet gir et forslag til løsning på hvilke indikatorer som kan vise om utviklingen i en kommune har sterk eller svak grad av sårbarhet. 

mothers sex stories go celeb beast sex stories
mothers sex stories tolobel.com celeb beast sex stories
adult stories about sex read adult babies punished stories
infidelity in marriage tracyawheeler.com wife cheaters
infidelity in marriage go wife cheaters
infidelity in marriage wife affair wife cheaters
masterbation classes sex stories open free adult book store stories pictures
masterbation classes sex stories open free adult book store stories pictures