NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Presentasjon av Norsk kulturindeks