NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Politisk gehør?

Politisk gehør?

Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009-2011


click here read here website
go women affairs reasons why married men cheat
open women cheat redirect

Kristiansand kommune bevilget i årene 2009 til 2011 en million kroner årlig til en satsing på rytmisk musikk i kommunen. I dette notatet evalueres denne satsingen. I evalueringen gås det inn på resultatene av ordningen, tilfredsheten med den og organiseringen av ordningen. Organiseringen har foregått gjennom SØRF – kompetansesenter for rytmisk musikk.

Generelt er tilbakemeldingene positive. Det rytmiske miljøet er svært fornøyd med ordningen og måten SØRF administrerer den på. Målsetningen om å stimulere musikkmiljøet i byen til aktivitet og utvikling synes å bli innfridd gjennom ordningen. I notatet diskuteres også mulige økonomiske, sosiale og kulturelle effekter av satsingen.

click here go website
go reason why husband cheat reasons why married men cheat
i cheated on my husband infidelity go
i cheated on my husband go go
read click why do men have affairs
why people cheat in marriage married men cheat with men click here
reasons women cheat on their husbands online how to cheat on my husband
all wife cheat cheat on wife read