NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Politisk gehør?

Politisk gehør?

Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009-2011


Kristiansand kommune bevilget i årene 2009 til 2011 en million kroner årlig til en satsing på rytmisk musikk i kommunen. I dette notatet evalueres denne satsingen. I evalueringen gås det inn på resultatene av ordningen, tilfredsheten med den og organiseringen av ordningen. Organiseringen har foregått gjennom SØRF – kompetansesenter for rytmisk musikk.

Generelt er tilbakemeldingene positive. Det rytmiske miljøet er svært fornøyd med ordningen og måten SØRF administrerer den på. Målsetningen om å stimulere musikkmiljøet i byen til aktivitet og utvikling synes å bli innfridd gjennom ordningen. I notatet diskuteres også mulige økonomiske, sosiale og kulturelle effekter av satsingen.
abortion pills online facts about abortion abortion health risks
how to do an abortion where do you get the abortion pill where to get an abortion
how to do an abortion non surgical abortion pill where to get an abortion
read here online abortion pill abortion effects
online link getting an abortion
online link getting an abortion
home abortion what is the name of the abortion pill first trimester abortion cost