Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Skuespillere og seksuell trakassering

Resultater av en surveyundersøkelse fra 2010


Skuespillere i Norge opplever seksuell trakassering mer enn dobbelt så ofte som ansatte generelt. Dette viser en fersk studie gjennomført av Telemarksforsking ved forsker Bård Kleppe i samarbeid med Norsk Skuespillerforbund.

Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse som ble sendt til 1098 medlemmer av Norsk skuespillerforbund per e-post. Svarprosenten var 57 %. 

Undersøkelsen hentet sitt metodegrunnlag fra en tidligere undersøkelse blant befolkningen generelt gjennomført ved Universitetet i Bergen. Denne undersøkelsen er også brukt som sammenligningsgrunnlag.

Skuespillere utsatt i langt større grad

På spørsmål om skuespillerne hadde opplevd seksuell trakassering de siste seks månedene, svarte 5 prosent av skuespillerne at de har opplevd seg trakassert " til en viss grad", mens 0,4 prosent svarte "i høy grad". I studien av arbeidslivet generelt svarte kun 1,1 % "til en viss grad", mens 0,1 % svarte " i høy grad"

Først og fremst forteller resultatene i undersøkelsen at skuespillere i langt større grad enn befolkningen generelt er utsatt for seksuell trakassering. Samtidig er befolkningen generelt et vanskelig sammenligningsgrunnlag, fordi arbeidssituasjon i ulike yrker er høyst varierende, sier forsker Bård Kleppe.

Konkrete situasjoner
Skuespillerne ble derfor også spurt om hvorvidt de i løpet av siste 6 mnd hadde opplevd ulike konkrete situasjoner som kan defineres som seksuell trakassering. Hele 45 % av skuespillerne rapporterte at de har blitt utsatt for en eller flere slike handlinger i løpet av de siste seks månedene. I befolkningen generelt var det tilsvarende tallet 18 %.

Jevnt over er altså skuespillere også mer utsatt for hendelser som kan beskrives som seksuell trakassering enn resten av befolkningen. Skuespillere er særlig utsatt for " ubehaglige, seksuelt ladede blikk", "uønsket fysisk kontakt" og "spredning av seksuelle rykter" sammenlignet med resten av befolkningen. Mange opplever også uønskede telefoner, brev, sms og e-post, særlig fra publikum.

Hvem trakasseres, og av hvem?
Kvinner og yngre er mest utsatt. Over 50% av kvinnene, og over 50 % av skuespillere under 40 år, har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av de siste seks månedene.  Rapporten viser også en tendens til at skuespillere foran kamera i noe større grad blir eksponert enn sine kolleger på scenen, og at seksuell trakassering kan være noe mer utbredt i institusjonsteatrene enn i de frie gruppene. Til slutt finner vi at enslige er mest utsatt, mens gifte og registrerte partnere er mindre utsatt.

Om lag 30 % har opplevd å bli trakassert av en annen skuespiller. 20 % har opplevd å bli trakassert av en regissør, 15 % av en annen kollega, 11 % har blitt trakassert av publikum, mens 8 % har blitt trakassert av en teatersjef.


Kontaktperson

Bård Kleppe, Tlf. 911 97 543, kleppe@tmforsk.no

Kontaktperson Norsk skuespillerforbund:
Agnete G. Haaland, tlf. 21 02 71 97 / 920 54 375, agnete@skuespillerforbund.no

detrol 2 mg detralex detrola record player
detrol 2 mg myhsbook.com detrola record player
periactine pour grossir enfin une solution link periactine pour grossir enfin une solution
memantine mylan memantine memantine compendium
euthyrox 150 open euthyrox 100
euthyrox 150 site euthyrox 100
euthyrox 150 site euthyrox 100