Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bosetting av flyktninger

- forslag til endringer i økonomiske virkemidler


Innledningsvis gis en kartlegging av økonomiske virkemidler til rådighet ved bosetting av flyktninger. Hovedfokus i rapporten er å drøfte og konkretisere endringer i de økonomiske virkemidlene som kan gi kommunene best mulige forutsetninger og incentiver til å bosette mange nok flyktninger framover. Vi lanserer noen konkrete endringer i de økonomiske virkemidlene; nemlig å innføre en  særskilt rentekompensasjonsordning, utløse ekstra tilskudd for mottak av enslige, innføre en ”terskel-bonus”, introdusere et oppstartstilskudd og evt. løfte integreringstilskuddet.

abortion definition abortion clinics in washington dc cpt code for dilation and curettage
abortion deadline pregnancy questions london abortion clinic
abortion deadline pregnancy questions london abortion clinic