Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Mosseregionen

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Mosseregionen

 

På oppdrag fra Moss Industriforening vi beregnet økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Moss, Råde, Rygge, Våler, Hobøl og Vestby kommuner, her kalt ”Moss og omland kommune”. Vi har også sett på hva kommunene kan spare av administrative utgifter ved å slå seg sammen.

levaquin pill harshpande.net viagra 50mg
levaquin pill click viagra 50mg
viagra savings and coupons read viagra sample coupon
free viagra samples coupon markthrice.com coupons for viagra