Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Fylkesplan for Telemark, Resultatrapport, kultur & identitet

Satsingområde, kultur & identitet


Delrapport om kultur og identitet.

why married men cheat on their wives why do men cheat women want men