NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Stordriftsfordeler og skalautvidende tekniske endringer i norsk spesialisert kornproduksjon.

 

Formålet med denne artikkelen er å anslå omfanget av ikke-utnyttede stordriftsfordeler i spesialisert kornproduksjon her i landet, og hvilke konsekvenser det ville ha for antall bruk om de faktisk ble utnyttet. Vi undersøker også om disse stordriftsfordelene endrer seg over tid på grunn av skalautvidende tekniske endringer. Analysen er basert på datamateriale for enkeltbruk for perioden 1972-1996. Av resultatene framgår det at kostnadene kunne ha vært redusert med mellom 35 og 40 prosent dersom stordriftsfordelene ble utnyttet fullt ut. Dette ville imidlertid ha medfort en reduksjon i antall bruk på mellom 85 og 90 prosent. Vi finner også at kostnadsoptimal skala øker sterkt i den aktuelle perioden og er nær tre ganger større i 1996 enn i 1972. Størrelsen på brukene har også økt, men både kostnadsgevinsten og konsekvensene for antall bruk av å utnytte stordriftsfordelene viser en viss økning over tid. De strukturelle endringene synes derfor å henge noe etter de teknologiske endringene i norsk spesialisert kornproduksjon.

click here how to cheat wife website
go reason why husband cheat reasons why married men cheat
read click why do men have affairs
why people cheat in marriage married men cheat with men click here
why people cheat in marriage married men cheat with men click here
why people cheat in marriage cheaters click here
reasons women cheat on their husbands married cheaters how to cheat on my husband
all wife cheat why wives cheat on husbands read
percent of women that cheat wifes who cheat how many men have affairs