Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Stordriftsfordeler og skalautvidende tekniske endringer i norsk spesialisert kornproduksjon.

 

Formålet med denne artikkelen er å anslå omfanget av ikke-utnyttede stordriftsfordeler i spesialisert kornproduksjon her i landet, og hvilke konsekvenser det ville ha for antall bruk om de faktisk ble utnyttet. Vi undersøker også om disse stordriftsfordelene endrer seg over tid på grunn av skalautvidende tekniske endringer. Analysen er basert på datamateriale for enkeltbruk for perioden 1972-1996. Av resultatene framgår det at kostnadene kunne ha vært redusert med mellom 35 og 40 prosent dersom stordriftsfordelene ble utnyttet fullt ut. Dette ville imidlertid ha medfort en reduksjon i antall bruk på mellom 85 og 90 prosent. Vi finner også at kostnadsoptimal skala øker sterkt i den aktuelle perioden og er nær tre ganger større i 1996 enn i 1972. Størrelsen på brukene har også økt, men både kostnadsgevinsten og konsekvensene for antall bruk av å utnytte stordriftsfordelene viser en viss økning over tid. De strukturelle endringene synes derfor å henge noe etter de teknologiske endringene i norsk spesialisert kornproduksjon.

women affair tracyawheeler.com wives who cheat on husbands
mothers sex stories site celeb beast sex stories
mothers sex stories tolobel.com celeb beast sex stories
my wife cheated on me now what letter to husband who cheated cheat on my husband
masterbation classes sex stories tolobel.com free adult book store stories pictures