NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nettverksprosjekter i kultur- og naturnæringene

Erfaringer fra nettverksprosjektene. Oppsummeringer av forskningsbehov, arbeidsmetodikk og finansiering av bedriftsprosjekter i BTV-regionen


Notatet oppsummerer erfaringer Telemarksforsking-Bø har fra gjennomføringen av arbeidet med de to nettverksprosjektene "Mohairgeiter, kulturlandskap og spinneriproduksjon" (arbeidsrapport nr 14/2007) og "Opplevelsesstølen" (TF-notat nr 9/2007). Nettverksprosjektene er en del av programmet "Forskningsbasert Kompetansemegling".

Notatet oppsummerer også de erfaringer kompetansemeglerne ved Telemarksforsking-Bø har fra arbeidet med bedriftsbesøk og bedriftsprosjekter knytta til FoU-behov og utfordringer i kultur-, natur- og reiselivsnæringene.  

read abortion clinics chicago il online
website click here abortion pill brooklyn
click link click here
click redirect click here
where do i get abortion pills early pregnancy abortion abortion pill procedure video