Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot

 

Denne rapporten er en del av forprosjektet ”Regionalt næringsutviklingssamarbeid i Sør Østerdal”. Rapporten er utarbeidet av Knut Vareide ved Telemarksforsking-Bø på oppdrag fra Oddbjørn Vassli, som er prosjektleder for forprosjektet.  I rapporten analyseres utviklingen i regionen med hensyn til befolkning, pendling, sysselsetting, lønnsomhet, vekst og nyetableringer.
why are women unfaithful read reasons women cheat
why most women cheat unfaithful wife will my husband cheat again
prescription coupons interview-questions.sumedh.in viagra coupon card
coupon for prescriptions interview-questions.sumedh.in printable viagra coupon
discount prescription drug cards viagra discounts coupons free prescription cards