Det regionale helhetsperspektivet i statlig lokaliseringspolitikk

Side. 38-47 i: Plan, Nr. 2/2000.

Forfatter

Torsjus Bolkesjø og Bent Aslak Brandtzæg

Utgitt

01.05.2000

Type

Artikkel