Det er tid for radikal innovasjon

Det er tid for radikal innovasjon

Kronikk/meninger

Kommunesektoren trenger radikale innovasjoner mer enn noensinne. Den økonomiske krisen vi står ovenfor nå vil vare lenge etter at koronapandemien er bekjempet. Vi kan ikke løse de store utfordringene vi nå står overfor, med små skrittvise forbedringer alene. Utfordringene krever mer radikale innovasjoner. For å lykkes med radikale innovasjoner, må hele kommunesektoren samarbeide på et helt annet nivå enn i dag. Vi snakker ikke bare om at noen få nabokommuner samarbeider, men et mer slagkraftig samarbeid både på landsbasis og på regionalt nivå.

Du kan lese kronikken her.

Forfatter

Ailin Aastvedt

Utgitt

15.05.2020

Type

Artikkel