Desinformasjon om analyser av stordriftsfordeler i landbruket.

Forfatter

Knut Løyland og Vidar Ringstad

Utgitt

21.12.1999

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier