Design av følgeevaluering i folkehelseprosjekter

Program for folkehelsearbeid i kommunene er et tiårig program som varer fra 2017 til 2027. Siden programmets start har det skjedd mye ute i kommunene, og vi kan begynne å høste erfaringer fra tiltaksutviklingen i hele landet. Formålet med konferansen er å skape en møteplass og drøftingsarena hvor involverte aktører  kan bli inspirert og få mulighet til å gi innspill til det videre arbeidet.Målgruppe: Sentrale personer for folkehelsearbeidet i kommuner og fylker, lokale og regionale politikere, organisasjoner, kompetansesentre og forskningsmiljøer som arbeider med helsefremming og forebygging.

Forfatter

Monica Bjerklund

Utgitt

15.09.2021

Type

Foredrag

Last ned