Den brede verdiskapingen

Hvordan kan kulturmiljø bidra til lokal og regional utvikling?

Foredraget tar for seg utviklingen av bred verdiskaping som begrep og sammenhengene mellom miljømessig-, kulturell-, sosial- og økonomisk verdiskaping. Videre blir det sett på erfaringer med bred verdiskaping i praksis og hvordan bred verdiskaping kan fremme bærekraftig stedsutvikling og ivaretakelse av FNs bærekraftsmål.

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg

Utgitt

11.10.2023

Type

Foredrag

Last ned