De tusen spørsmålene

I Eriksen, K., Aamaas, Å. & Bjerkenes, A-L. (red). 2022. Å lytte til - og engasjere seg i fortellinger

Refleksjonsverktøy for arbeid med samiske perspektiver og urfolksperspektiver i lærerutdanningen.

 

Link: https://dembra.no/no/publications/5677-2/

Forfatter

Monica Bjerklund

Utgitt

31.05.2022

Type

Foredrag

Last ned