De regionale etablererkontorene i Telemark

Brukerundersøkelse

Denne rapporten er utført på oppdrag for Program for Nyetablering i Telemark, som ble startet opp i 1999. Målsettingen med dette programmet er at Telemark skal bli et av fylkene i Norge med høyest etableringsfrekvens. Hensikten med denne rapporten er å oppsummere resultatene fra en brukerundersøkelse som ble rettet mot alle kundene til etablererkontorene i 1999. Det var til sammen 743 brukere av etablererkontorene i 1999. Hver kunde fikk tilsendt spørreskjema.Resultatene fra brukerundersøkelsen er et utgangspunkt for evaluering av aktiviteten i 1999, samtidig som brukerundersøkelsen også er et viktig underlag for å måle effekten av programmet. Sist, men ikke minst, resultatene fra brukerundersøkelsen vil også bli brukt til forbedringsarbeid i det enkelte etablererkontor.Denne rapporten må ses i sammenheng med rapporten «Nyetableringer i Telemark 1999», som ble utarbeidet i samme periode.

Forfatter

Knut Vareide og Penny Appolinary Jensen

Type

Rapport

Rapport

168

ISBN

82-7401-133-3