De frivilliges bit av historia

Forskningsdesign for en studie av frivillig innsats i kulturminnebasert utviklingsarbeid

Forfatter

Nanna Løkka

Utgitt

04.12.2019

Type

Notat

Notat

35 - 2019

ISBN

978--82-336-0292-5

Last ned